آموزش رشد محور

رشد و تحول همه جانبه و یکپارچه در کودکان

تجهیزات و امکانات مناسب

طراحی به منظور استفاده راحت از امکانات و تجهیزات

فضای امن و سالم

شبیه به فضای امن خانه توام باساس امنیت و مراقبت

محیطی شاد و آرام

با ایجاد فضای عاطفی در مهدکودک

آموزش رشد محور

رشد و تحول همه جانبه و یکپارچه در کودکان

تجهیزات و امکانات مناسب

طراحی به منظور استفاده راحت از امکانات و تجهیزات

فضای امن و سالم

شبیه به فضای امن خانه توام باساس امنیت و مراقبت

محیطی شاد و آرام

با ایجاد فضای عاطفی در مهدکودک

آموزش رشد محور

رشد و تحول همه جانبه و یکپارچه در کودکان

تجهیزات و امکانات مناسب

طراحی به منظور استفاده راحت از امکانات و تجهیزات

فضای امن و سالم

شبیه به فضای امن خانه توام باساس امنیت و مراقبت

محیطی شاد و آرام

با ایجاد فضای عاطفی در مهدکودک

thin
نوپایان در مهد کودک و پیش دبستانی قرآنی یاس

نگهداری از شیرخوارگان و نوپا

قبل از 3 سالگی

کودکستان

دوره ی کودکستان

کودکان 3 تا 4 ساله

دوره ی پیش دبستان 1

کودکان 4 تا 5 سال

دوره ی پیش دبستان 2

کودکان 5 تا 6 سال

فعالیت های کودکان مهد کودک و پیش دبستانی قرآنی یاس در یک نگاه

 • بازی 
 • کاردستی 
 • کمپ تفریحی علمی
 • وعده های غذایی
 • سنجش کودکان 
 • سنجش کف پا
 • سنجش شنوایی
 • رباتیک
 • ژیمناستیک
 • سفالگری 
 • افتراسکول
 • نقاشی
بازی 
بازی
کاردستی 
کاردستی
کمپ تفریحی علمی
وعده های غذایی
وعده های غذایی
سنجش کودکان 
سنجش کودکان
سنجش کف پا
سنجش کف پا
سنجش شنوایی
رباتیک
ژیمناستیک
ژیمناستیک
سفالگری 
سفالگری
افتراسکول
نقاشی